Razvojna rešenja

Razvojna rešenja koje Core Values nudi su rešenja za organizacione promene koje će poboljšati efikasnost rada i optimizovati rezultate organizacije kroz razvoj pojedinaca, menadžera, lidera, timova i cele organizacije. U zavisnosti od toga šta je postavljeni cilj koji treba da se ostvari, zavisi i vremenski period koji je potreban da se promena implementira i ostvari u svakodnevnom radu organizacije. Što je više delova organizacije uključeno u promenu, dublja i efikasnija će promena da bude.

INDIVIDUALNI RAZVOJ

individual-7Razvoj zaposlenih u organizaciji je ključni element u razvoju cele organizacije. Naša rešenja mogu da Vam predoče na koje sve načine možete da unapredite njihov rad, rezultate i zadovoljstvo postignućima kroz razvoj njihovih ponašanja, veština i uticaja koji imaju u organizaciji.


Pročitaj više

RAZVOJ MENADŽMENTA

individualno-resenjeSaznajte kakve sve veštine trenutni menadžeri vaše kompanije poseduju i gde su mnogućnosti za razvoj njihovog ponašanja, veština i uticaja na zaposlene.


Pročitaj više

RAZVOJ LIDERA

timsko-resenjeOd toga kako vaši lideri komuniciraju ideje i planove, na koji način prenose željenu kulturu i stavove zavisiće i rezultati koji su postižu u svakodnevnom radu. Upoznajte se sa time šta vaš lider svakodnevno radi i kako njegov uticaj i efektivnost vodi vašu organizaciju ka željenom cilju.


Pročitaj više

RAZVOJ TIMOVA

team1Unapredite način na koji radite funkciju ljudskih resura i/ili implementirajte novi način rada sa ljudima. Kreirajte svest o potrebnim promenama u vašoj organizaciji i/ili vidite kakve su reakcije vaših zaposlenih na mogućnost promene uz radionice koje vam pružamo.
Pročitaj više

RAZVOJ ORGANIZACIONE KULTURE I EFEKTIVNOSTI

org-kultura-2Organizacija, kao i svaki drugi sistem koji je kreiran od strane ljudi ima svoj uticaj na zaposlene koji čine tu organizaciju kroz uverenja, vrednosti, stavove, norme i ponašanja koja propagira. Saznajte kako rade konstruktivne kulture i koje koristi može da ima organizacija od razvoja svoje organizacione kulture.
Pročitaj više