Razvoj menadžmenta

individualno-resenjeU razvoju mendžmenta koristimo tri instrumenta od kojih je svaki usmeren na specifičnu razvojnu oblast:

Sistem profila efektivnosti menadžmenta (Management Effectiveness Profile System™) – MEPS (klikni za više)
Menadžment/Uticaj – Management/Impact® M/I (klikni za više)

Upitnik za utvrđivanje životnog stila (Life Styles Inventory™ ) -LSI (klikni za više)