Radionice i konsalting

otvoreni-treninzi

Uvodne radionice:

Naša razvojna rešenja pokrivaju individualni, timski i organizacioni aspekt. Ipak, postavlja se pitanje koja rešenja najviše odgovaraju vašoj organizaciji, u kom kontekstu treba da započnu i kako treba da budu usmerena? Zato smo u istim okvirima u kojima su nam razvojna rešenja kreirali i uvodne radionice sa nekim od mogućih ciljeva:

 

  • Upoznavanje sa osnovama razvojnog procesa
  • Kreiranje agenata promene u organizaciji
  • Kreiranje prostora za razvoj
  • Početno skeniranje i definisanje pravaca razvoja
  • Kreiranje platforme za razvoj i promenu

Na kraju ovih uvodnih radionica top management dobija mnogo bolju sliku u kom pravcu treba da se krene sa razvojem organizacije. O više informacija o uvodnim radionicama kontaktirajte nas direktno.

Konsalting:

Sledeće konsalting usluge mogu da budu sastavni deo razvojnih rešenja u radu na promeni tima ili organizacije, ali u skladu sa potrebama mogu da se organizuju i izvrše i kao zasebni projekti. Usluge koje pružamo su u domenu HR i to:

  1. Postavljanje sistema za procenu učinka zaposlenih u organizaciji
  2. Identifikacija, praćenje i razvoj talenata
  3. Sistemi nagrađivanja i motivacije zaposlenih
  4. Generalni HR konsalting