O Nama

Core Values je konsultantska kuća koja se bavi razvojem kompanija na individualnom, timskom i/ili organizacionom nivou. Razvojna metodologija koju koristimo je metodologija istraživačke kuće Human Synergistics International.

Pošto se bavimo celokupnim i dugoročnim promenama unutar organizacija primarni model metodologije je sledeći:

1Analiza– u okviru koje se alatima za procenu utvrđuje početno stanje toga šta se meri. Ovaj korak je klučan u razvoju jer moramo da znamo od čega smo tačno počeli da bi mogli da utvrdimo dokle želimo da stignemo. Neke od stvari koje mogu da se mere su org. kultura, uticaj lidera na tim/organizaciju, timska dinamika i produktivnost…

2Razvoj – unutar ovog koraka se sprovodi planiranje ključnih oblasti razvoja dobijenih analizom, onda kreiranje akcionih planova, treninga i drugih metoda koje treba da su u skladu sa željenim ciljem i implementaciju postavljenog plana.

3Evaluacija – Pošto se planirane aktivnosti sprovedu vrši se ponovno testiranje da bi se utvrdio tačan napredak koji se vremenom i odrađenim akcijama kreirao. Da bi mogli pravilno da ocenimo nastale rezultate, alati koji se koriste u poslednjoj fazi su ponovno alati koji smo koristili i na počektu ovog procesa.

 

VIZIJA

Da kvalitetnim radom i merljivim rezultatima postavimo nove standarde i granice u razvoju pojedinaca, timova i organizacija na ovim prostorima.

 

VREDNOSTI

Integritet

Dosledno radimo ono šta kažemo. Aktivnosti koje sprovodimo su u skladu sa dogovrenim principima, vrednostima i etičkim kodeksom i izvršavamo ih na profesionalan i partnerski način. Poštujemo naš integritet isto koliko poštujemo dostojanstvo, raznolikost i jedinstvenost drugih.

Partnerski pristup

U rad se upuštamo kao partner u procesu razvoja pojedinca, tima ili cele organizacije. Poverenje, otvorenost za promene i međusobno poštovanje su okosnica odnosa koje gradimo. Na kraju dana, samo zajednički možemo do postavljenih rezultata.

Postignuća

Rezultati naših klijenata su najbolji pokazatelj našeg rada. Odgovorno se odnosimo ka svim dogovorenim ciljevima i rokovima. Posvećeni smo postizanju rezultata sa optimizmom i entuzijazmom, i ponosni smo na sva postignuća naših klijenata u kojima smo učestvovali.

KONSULTANT:

MilanCabricMilan Čabrić je akreditovani konsultant kuće Human Synergistics još od 2007 godine. Sa 15 godina iskustva u treningu i edukaciji i 7 godina iskustva rada u internacionalnim kompanijama na HR pozicijama, Milan je radio na više projekata promene vrednosti i kulture timova i razvoju lidera i menadžera.
Takođe je i NLP Trainer i Coach, i koristi napredne coaching metode u individualnom i grupnom radu, i ugrađuje ih u svoje razvojne programe.


Završio FON.