Individualni razvoj

individual-7

Svaku organizaciju čine skupovi pojedinaca. U zavisnosti od pozicije, menadžerskog nivoa, broja ljudi kojim upravlja i nivoa odgovornosti, svaki pojedinac ima određen uticaj na rezultate organizacije kroz ličnu efektivnost, lični učinak i kroz uticaj na druge.

Iako je strukturom, pozicijom, ličnim odgovornostima i ostalim strukturnim elementima organizacije uveliko određen uticaj i mogućnosti delovanja pojedinca, takođe veliki deo toga je i pod ličnim uticajem pojedinca. Pod time najčešće podrazumevamo:

  • Lične stavove i uverenja
  • Načine komuniciranja
  • Ponašanja koja pokazuje i propagira
  • Menadžerske veštine kojima vlada
  • Liderski uticaj koji stvara u okruženju

Koliko i elementi strukture utiču na rezultate, isto toliko – ako ne i više, svi ovi individualni elementi takođe utiču na rezultate koje postiže organizacija, da li preko lične efektivnosti ili preko uticaja ključnih pojedinca na druge. Stoga je razvoj pojedinaca i njhove lične efektivnosti, naročito onih na srednjim i višim nivoima menadžementa ključan, kada se govori o razvoju organizacije.

Metodologija (klikni za više)

Osnovni instrument za individualni razvoj razmišljanja i ponašanja koji može da se koristi i u sadejstvu sa nekim drugim uže specijalizovanim instrumentom je Upitnik za utvrđivanje životnog stila (Life Styles Inventory™ ) – LSI

Upitnik za utvrđivanje životnog stila (Life Styles Inventory™ ) -LSI (klikni za više)

O instrumentima koje koristimo za uže specijalizovani individualni razvoj menadžmenta i lidera možete pronaći na:

Razvoj Menadžmenta

Razvoj Lidera