Individualni razvoj

Individualni razvoj

Razvoj zaposlenih u organizaciji je ključni element u razvoju cele organizacije. Naša rešenja mogu da Vam predoče na koje sve načine možete da unapredite rezultate i zadovoljstvo postignućima kroz razvoj ponašanja, veština i uticaja koji imaju u organizaciji.

Više o tome

Razvoj menadžmenta

Razvoj menadžmenta

Saznajte kako se mogu unaprediti veštine koje menadžeri poseduju i gde su mogućnosti za razvoj u ponašanju, uticaju koji imaju na zaposlene i rezultatima koje ostvaruju.

Više o tome

Razvoj Lidera

Razvoj Lidera

Od toga kako lideri komuniciraju ideje i planove, na koji način prenose željenu kulturu i stavove zavisiće i rezultati koji su postižu u svakodnevnom radu. Upoznajte se sa time šta lider treba da razvije u okviru njegovog uticaja i efektivnosti da bi uspešno vodio organizaciju ka željenom cilju.

Više o tome

Razvoj timova

Razvoj Timova

Rezultat tima ne zavisi samo od pojedinačnih rezultata pojedinaca koji čine taj tim. Upoznajte koje su komponente sinergije, šta članovi jednog tima treba da znaju da bi mogli da dostignu optimalni efekat sinergije i kako upravljati koracima u kreiranju, merenju i uvođenju efekta sinergije u tim.

Više o tome

Organizacioni razvoj

Organizacioni razvoj

Organizacija ima svoj uticaj na zaposlene koji čine tu organizaciju kroz uverenja, vrednosti, stavove, norme i ponašanja koja propagira. Saznajte kako rade konstruktivne kulture i koje koristi organizacija može da ima od razvoja svoje organizacione kulture.

Više o tome

Pročitajte naš blog

Pročitajte najnovije trendove iz sfere razvoja pojedinaca, timova i organizacije.
Uskoro!

Uskoro

Radionice i konsalting

Kreirajte svest o potrebnim promenama u vašoj organizaciji i/ili vidite kakve su reakcije vaših zaposlenih na mogućnost promene uz radionice koje vam pružamo. Unapredite način na koji radite funkciju ljudskih resura i/ili implementirajte novi način rada sa ljudima.

Pročitaj još

O Nama

Saznajte našu viziju i vrednosti koje nosimo u našem radu.

Pročitaj još